مقالات : پيامدهاى نظريه تکامل و پاسخ ‏هاى ايرانى: از طباطبايى تا مشکينى - کنگره آیت الله مشکینی
صفحه اصلی   ::   جستجو   ::   درباره پایگاه   ::   ارتباط با ما   ::   پیوندها
آیت الله مشکینی   >   مقالات   >   پيامدهاى نظريه تکامل و پاسخ ‏هاى ايرانى: از طباطبايى تا مشکينى
پيامدهاى نظريه تکامل و پاسخ ‏هاى ايرانى: از طباطبايى تا مشکينى
نویسنده:دکتر سیّد حسن اسلامی

نظريه تکاملى داروين، از همان آغاز نه فقط به مثابه نظريه علمى، بلکه چالشى براى ايمان شناخته  و از اين منظر نقد شد. در گذر زمان، به ميزانى که دينداران در آن نوعى به خطر افتادن آموزه‏ هاى  دينى خود مى‏ ديدند، ملحدان مى‏ کوشيدند در آن بنيادى براى الحاد خود بيابند. به همين سبب، در کنار مباحث علمى مربوط به اين نظريه، ابعاد گسترده ‏اى ميان موافقان و مخالفان آن وجود داشته است. نوشتار حاضر مى‏ کوشد دور از ساده ‏سازى ‏هايى که درباره اين نظريه صورت گرفته است،  تصويرى روشن از جايگاه اين نظريه در مجامع علمى جهان امروز و پرسش‏ هاى الهيات آن به دست دهد و پاسخ‏ هاى مؤمنان به آن را بررسد. با اين نگرش، نگارنده سه ديدگاه را ميان عالمان و  دانشوران معاصر ايران بازشناسى و تحليل کرده و سرانجام، درس‏ هايى که مى ‏توان از اين ماجراى  تاريخى آموخت به بحث گذاشته شده است.

کليدواژه‏ ها: نظريه تکامل، علم و دين، اخلاق پژوهش، اخلاق دانشورى، الحاد مدرن، مسائل  کلامى جديد.

 
دبیرخانۀ همایش بزرگداشت آیة الله مشکینی قدس سرّه
نشانی: قم/ بلوار15 خرداد/ بعد ازشهرک جهاد
مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث

تلفن: 37176130 ـ 025
نمابر: 37176141 ـ 025
پست الکترونیک: info@meshkiny.com