تاريخ : 12/5/2013 12:00:00 AM
کد مطلب: 137
سه عارف و واعظ اردبيلى

سه عارف و واعظ اردبيلى

در اين نوشتار به شرح احوال و آموزه ‏هاى ارشادى و اخلاقى سه واعظ منطقه اردبيل پرداخته  است. اين سه عالم ادهم خلخالى و محقق اردبيلى بيدگلى از قرن يازدهم و ملا محمدعلى  خلخالى از قرن سيزدهم هستند. پرداختن به اين سه شخصيت، از طريق آثار عرفانى و اخلاقى آنان است که نسخه خطى آنها به  دست ما رسيده و اغلب آنها، تاکنون منتشر نشده ‏اند.

در اين نوشتار ابتدا شرح احوال هرکدام با استناد به آثارشان و نوشته‏ هاى ديگران، ذکر گرديده، و  بعد از آن نمونه‏ اى از نوشته‏ هاى آنها در وعظ و ارشاد درج شده است. تا خوانندگان با نثر و ادبياتِ  خطابى آنها آشنا گردند.

در خاتمه هم ارشادات آيت الله‏ شيخ على مشکينى ـ که اين مقاله به مناسبت کنگره بزرگداشت ايشان  تهيه گرديده ـ خطاب به طلاب ذکر گرديده است.

کليدواژه ‏ها: ادهم خلخالى، محقق اردبيلى بيگدلى، ملا محمدعلى خلخالى، اردبيل.