تاريخ : 12/5/2013 12:00:00 AM
کد مطلب: 138
علما و محدثان استان اردبيل  (تکمله‏ اى بر نگاشته ‏هاى تراجم‏ نگاران اردبيل)

علما و محدثان استان اردبيل (تکمله‏ اى بر نگاشته ‏هاى تراجم‏ نگاران اردبيل)

در هر منطقه از ميهن اسلامى، زادگاه و خاستگاه عده ‏اى از مشاهير و دانشمندان بوده است. استان  اردبيل نيز جمع بسيارى از ايشان را در خود پرورانده و خود را در گسترش فرهنگ اسلامى سهيم  ساخته است. اين نوشتار به معرفى عالمان دانشمندان اسلامى اين منطقه پرداخته و براساس  ترتيب تاريخى، زندگى هر کدام از ايشان را از لابه ‏لاى صفحات کتب مختلف استخراج کرده و در  اختيار خوانندگان محترم قرار داده است.