تاريخ : 12/5/2013 12:00:00 AM
کد مطلب: 143
جستارهايى از روش تربيتى آيت‏ الله‏ مشکينى رحمه‏ الله

جستارهايى از روش تربيتى آيت‏ الله‏ مشکينى رحمه‏ الله

در مقاله حاضر، نويسنده در حد توان خود، روش تربيتى مرحوم آيت ‏الله‏ مشکينى را با بهره ‏گيرى  از ويژگى ‏هاى اخلاقى و عملى ايشان بررسى کرده است. وى در اين زمينه، مجموعا به پانزده  ويژگى آن مرحوم مى ‏پردازد:

۱. تلاش براى اخذ هرچه خالص ‏تر معارف از اهل بيت عليهم ‏السلام و القاء آن به متعلم؛ ۲. تکيه بر ارائه  الگوى عملى، به عنوان روش تربيتى؛ ۳. تلاش براى تربيت انسان‏ هاى پيشرو و رهبران جامعه؛ ۴.  بهره‏ بردارى از کوچک‏ترين امکانات براى تعليم و تربيت؛ ۵. اهميت دادن به نامه ‏نگارى براى  تعليم و تربيت؛ ۶.  سعه صدر و ايجاد اعتماد به نفس در متعلم؛ ۷. تواضع در برابر متعلم؛ ۸.  توجه  به نيازهاى واقعى و پرهيز از تربيت شاگرد در فضاى انتزاعى؛ ۹.  اهميت دادن به وقت و توصيه اکيد به دانستن قدر آن؛ ۱۰. پرهيز از افراط و تفريط؛ ۱۱. تمرکز بر حقيقت و صرف نظر از خود؛  ۱۲. تنزل سطح خود تا حد طرف مقابل؛ ۱۳. استفاده از شيوه تذکر و تبشير و انذار در القاء مطالب  تربيتى و اخلاقى؛ ۱۴. پرهيز از اشتهار به عبادت؛ ۱۵. مقاومت در برابر بدعت.

در تنظيم اين نوشتار، افزون بر آنچه نويسنده به چشم ديده است، از مضامين نقل قول‏ هاى  خويشان و اقوام آيت ‏الله‏ مشکينى نيز استفاده شده است.

کليدواژه ‏ها: آيت‏ الله‏ مشکينى، روش تربيتى، سيره اخلاقى و عملى.