تاريخ : 12/5/2013 12:00:00 AM
کد مطلب: 145
همگرايى سياست و شريعت  در  زندگانى آيت‏ الله‏ على مشکينى رحمه‏ الله

همگرايى سياست و شريعت در زندگانى آيت‏ الله‏ على مشکينى رحمه‏ الله

«على ‏اکبر فيض» معروف به «على مشکينى اردبيلى» در ۸۶ سال حياتش، پيچ‏ و تاب‏ هاى سياست و  ديانت را درنورديد. او در کش‏ و قوس‏ هاى حوادث پيش و پس از انقلاب، هر ازگاه با برخى همراه شد و در زمانى ديگر مقابل آنان ايستاد. اما آنچه در کلام و عمل او هويداست، دفاع از «حکومت اسلامى»، آن‏هم از نوع «مردمى» آن است؛ نگاهى که گاه برخى ياران نزديکش را از او دور کرد.

  به‏ هرحال آيت ‏الله‏ مشکينىِ جوان، ميانسال و مسن، سه شخصيت را به تصوير مى ‏کشد: مشکينى جوان، «انقلابى و معتدل» است و به آثار روشنفکرانه گرايش دارد و بر کتاب شهيد جاويد تقريظ  مى ‏نويسد. مشکينى ميانسال در راه تثبيت انقلاب با دولت چپگراى مذهبى همراه مى ‏شود و  حاضر است حتى در برابر هم ‏حزبى ‏هاى خود در جامعه مدرسين بايستد تا اقتصاد دولتى پيروز  شود. اما آيت ‏الله‏ مشکينى مسن، مخالف اصلاح‏ طلبان و حامى نومحافظه‏ کاران (اصول‏گرايان) است. در اين مرحله، نگاه ‏هاى روشنفکرانه را برنمى ‏تابد و در برابر آن‏ها قد علم مى ‏کند.

کليدواژه ها: آيت الله‏ مشکينى، سياست و ديانت، انقلاب اسلامى، جامعه مدرسين، اصلاح‏ طلبان، اصول‏گرايان.