تاريخ : 2/24/2014 12:00:00 AM
کد مطلب: 220
 آیة الله مشکینی در مجلس خبرگان

آیة الله مشکینی در مجلس خبرگان

فعالیت‌های سیاسی آیة الله مشکینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و همراهی ایشان با نهضت امام خمینی بر کسی پوشیده نیست. نام ایشان همیشه به عنوان یکی از برجسته‌ترین یاران امام مطرح بود. پس از انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران، ایشان منصب‌ها و مسئولیت‌های مهمی را به عهده داشتند.

یکی از مسئولیت‌های آیة الله مشکینی، عضویت و ریاست مجلس خبرگان رهبری بود. وی در چهار دوره مجلس خبرگان، حضور مؤثر داشت. مجموعه سخنرانی‌های ایشان در اجلاسیه‌های خبرگان و در دیدارهای اعضای مجلس خبرگان با مقام معظّم رهبری و نیز نامه‌های صادره به امضای ایشان، به همت دبیرخانه همایش در اولین اثر از مجموعه آثار آیة الله مشکینی با عنوان «در مجلس خبرگان» گردآوری و منتشر شده است.

کتاب «آیة الله مشکینی در مجلس خبرگان» پس از پیش گفتار و درآمد، سه بخش دارد: سخنرانی‌ها در اجلاسیه‌های مجلس خبرگان؛ سخنرانی‌ها در دیدار با رهبر معظّم انقلاب؛ نامه‌ها.

در بخش یکم، که دو ‌سوم کتاب را شامل است، سخنرانی‌های آیة الله مشکینی در جلسه اول اجلاسیه‌های عادی و فوق‌العاده چهار دوره مجلس خبرگان آمده است:

دوره اول: اجلاس عادی اول تا هشتم و یک جلسه فوق‌العاده، مربوط به سال‌های ۶۲ تا ۶۹

دوره دوم: اجلاس عادی اول تا هشتم، مربوط به سال‌های ۶۹ تا ۷۶

دوره سوم: اجلاس عادی اول تا شانزدهم، مربوط به سال‌های ۷۷ تا ۸۵

دوره چهارم: جلسه افتتاحیه و اجلاس عادی اول، مربوط به سال اسفند ۸۵

بخش دوم کتاب، پانزده سخنرانی آیة الله مشکینی را در دیدار اعضای محترم مجلس خبرگان با رهبر معظّم انقلاب، بین سال‌های ۶۹ تا ۸۵، در بر گرفته است.

در بخش پایانی کتاب، دوازده نامه با امضای ایشان به عنوان رئیس مجلس خبرگان، گنجانده شده است.

سه نامه نخست، در اجرای بند هفتم ماده پانزدهم آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، خطاب به رهبر معظّم انقلاب نگارش و در آنها یازده عضو اصلی و چهار عضو علی البدل کمیسیون تحقیق معرفی شده است.

سه نامه بعدی، برای نایب رئیس محترم (یک نامه) و رئیس محترم هیئت تحقیق مجلس خبرگان (دو نامه) صادر شده است. هفت نامه دیگر، برای خارج کشور نگارش شده است: رئیس هیئت امنای مرکز آل البیت اردن؛ رئیس نهضة العلماء اندونزی (شیخ هاشم موزادی)؛ رئیس مجلس علمای الجزائر (شیخ بو عمران شیخ)؛ دبیر کل مجمع بین المللی فقه اسلامی (شیخ محمد حبیب بن خوجه)؛ رئیس انجمن العالم الاسلامی (شیخ عبد الله عبد المحسن ترکی)؛ رئیس جمعیت الدعوة الاسلامیة لیبی (استاد احمد محمد شریف)؛ مفتی کشور مصر (دکتر علی جمعه.)

خاطر نشان می‌شود پس از ارتحال آیة الله مشکینی، چاپ اول کتاب «آیة الله مشکینی در مجلس خبرگان» به کوشش مؤسسه علمی ـ فرهنگی دار الحدیث، از سوی انتشارات الهادی(ع)، در سال ۱۳۸۷ در یک جلد و ۳۵۸ صفحه منتشر شده است.

***

در این جا مناسب است بخشی از سخنرانی‌های آیة الله مشکینی را در اجلاسیه‌های دوره اول مجلس خبرگان، در باره اهمیت و جایگاه مجلس خبرگان، نقل کنیم:

دوره اول، اجلاس دوم، جلسه اول، ۲۳/۴/۱۳۶۳: «نهاد مجلس خبرگان، مهم‌ترین نهادی است كه در جمهوری اسلامی تشكیل شده، زیرا كه مجلس خبرگان در باره روح قانون اساسی و در باره اصولی كه آن اصول را می‌توانیم به «روح القوانین» تعبیر كنیم و روان قانون اساسی تعبیر كنیم ـ و آن قانون رهبریت و اصول مربوط به رهبریت است ـ این مجلس در باره آن قانون است. پس یكی از مهم‌ترین، بلكه مهم‌ترین قانون و اصل از اصول اساسی را از صد و هفتاد و پنج اصل، روح آن مربوط به مجلس خبرگان است. و این مجلس در باره او و حافظ او و مهیمن بر او و نگهبان او تشكیل شده است. بنا بر این، موقعیت این مجلس از همه نهادهایی كه در جمهوری اسلامی و انقلابی تشكیل شده است و پایه‌گذاری شده است، از تمام آنها مهم‌تر است».

دوره اول، اجلاس فوق‌العاده، جلسه اول، ۱۴/۱۱/۱۳۶۳: «در قانون اساسی راجع به نهاد خبرگان هم سه اصل آمده كه اصل ۱۰۷ نیمه دومش برای بیان و تشكیل و ابتكار یك نهادی است به نام خبرگان كه یك نهادی را به خبرگان ابتكار می‌كند و تشكیل می‌دهد و اصل ۱۰۸ و ۱۱۱ هم وظایف نسبت به این نهاد را بیان كرده است؛ گویا اصل ۱۰۷ ناظر است به اصل تشكیل این [نهاد، یعنی] مرحله حدوثی رهبری، كه علت محدثه رهبری مؤخر باید به وسیله خبرگان انجام بگیرد.

اصل ۱۰۷ كار خبرگان را به عنوان احداث و انتخاب و تعیین و معرفی كردن رهبر قرار داده و آن دو اصل دیگر مرحله ادامه بقای آن را برعهده خبرگان گذاشته است. پس خبرگان یك نهادی است كه در مرحله ابتدایی رهبری، خبرگان دخالت كامل و تام دارد و در مرحله ادامه مسئله رهبری هم دخالت تام دارد و هر دو مرحله (حدوث و بقاء) را قانون اساسی بر عهده خبرگان قرار داده است و آن مقدار و همان گونه كه مسئله رهبری اهمیت دارد به همان اندازه هم مسئله خبرگان اهمیت دارد، زیرا كه این نهاد حافظ آن است. این نهاد به اصطلاح ما، مُهَیمن مقام رهبری است، نگهبان مقام رهبری است، معرفی‌كننده مقام رهبری است و حفظ‌كننده مقام رهبری است و پیوسته پاسدار و نگهبان این مقام است. همان اهمیتی كه مقام رهبری دارد همان اهمیت را هم این [نهاد] دارد».