تاريخ : 2/24/2014 12:00:00 AM
کد مطلب: 224
ترجمه قرآن

ترجمه قرآن

یکی از آثار قرآنی آیة الله مشکینی، ترجمه قرآن است. خود ایشان در صفحات پایانی ترجمه در بارۀ آن سخن گفته است و پس از بیان ضرورت ترجمه قرآن، معانی کلمۀ ترجمه و شرایط مترجم قرآن، در بارۀ مزایای این ترجمه می‌نویسد:

«چند سال پیش به توفیق خدای بزرگ، به فکر افتادیم که قرآن کریم را به طرز خوب و مطلوبی به چاپ رسانده و حداکثر به قیمت تمام شده در اختیار علاقه‌مندان قرار دهیم. از این جهت نیاز به ترجمه‌ای مناسب و متین و دارای شرایط مربوطه پیدا کردیم ولی به ترجمۀ مورد نظر دست نیافتیم. بدین سبب بر آن شدیم که به توفیق حضرت حق، خود ترجمه‌ای و سپس تفسیری متناسب روز بنگاریم. پس با توکل بر فرستندۀ این کتاب کریم و توسل به مقام والای آورندۀ آن، کار را شروع کردیم و پیش‌نویس ترجمه در مدت هفده ماه و با تجدید نظر در مدتی قریب به سه سال پایان یافت.

برای ویراستاری این ترجمه، متصدی طبع آن، ما را به سوی نعمت غیر مترقبه‌ای هدایت نمود؛ یعنی فاضلی کم‌نظیر در فنّ خویش، عالمی مشمول عنایات ازلی، جناب آقای حسین استاد ولی ـ ایّده الله ـ را معرفی کرد و ما ایشان را مردی بزرگوار و بصیر در ادبیات عرب و علوم قرآنی یافتیم و این نعمت بزرگ را شکر کردیم؛ ایشان نیز این زحمت عظیم را پذیرفتند و ویراستاری این اثر را به سرعت و دقت انجام دادند».

مترجم در ادامه توضیح می‌دهد که پس از چاپ مکرر این ترجمه، ناشر آن بر اساس درخواست‌های فراوان خوانندگان، ترجمه زیر لفظ قرآن کریم را پیشنهاد می‌دهد که به جهت اشتغال مترجم، زحمت تلخیص و استخراج آن از ترجمه قبلی، به عهدۀ ویراستار محترم می‌افتد. البته در این چاپ سعی شده است ترجمۀ هر آیه و حتی قسمت‌های یک آیه زیر خود آیه قرار گیرد.

گفتنی است به مناسبت همایش بزرگداشت آیة الله مشکینی، این ترجمه زیر لفظ، در طرح هماهنگ با مجموعه آثار همایش، منتشر شده است.