تاريخ : 5/24/2014 12:00:00 AM
کد مطلب: 253
مجموعه مقالات همایش بزرگداشت آیة الله مشکینی

مجموعه مقالات همایش بزرگداشت آیة الله مشکینی

دبیرخانه همایش بزرگداشت آیة الله مشکینی با انتشار فراخوان، از صاحبان قلم و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، جهت نگارش مقاله و حضور علمی و معنوی در این همایش، دعوت به عمل آورد.

محورهای مورد نظر همایش جهت نگارش مقاله، عبارت بود از:

۱. حوزه علمیه و عالمان اردبیل؛ ۲. زندگی علمی آیة الله مشکینی؛ ۳. اندیشه‌های قرآنی و حدیثی؛ ۴. اندیشه‌های فقهی و اصولی؛ ۵. فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی.

مجموعه آثار رسیده و تصویب شده (۲۲ مقاله)، به همت دبیرخانه همایش، در دو جلد با عنوان «مجموعه مقالات همایش بزرگداشت آیة الله مشکینی» منتشر شده است.

در جلد نخست کتاب، دوازده اثر گنجانده شده است:

۱. تفسیر هدایت؛ نگاهى گذرا به «تفسیر روان»، دکتر محمّد على مهدوى‏راد، دانشیار دانشگاه تهران ـ پردیس قم.

۲. روش‏ شناسى تربیتى تفسیر آیة الله‏ مشکینى، دکتر سید محمّد على ایازى، استادیار دانشگاه آزاد اسلامى، واحد علوم و تحقیقات.

۳. یادگار ماندگار (نگاهى به کارنامۀ قرآنى آیة ‏الله مشکینى)، حسین علی‌زاده، قرآن‌پژوه و نویسنده.

۴. بررسی ترجمه قرآن کریم اثر آیة الله مشکینی، ابراهیم نخعی، دانشجوی دکتری قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

۵. سبک‏ شناسى آثار هم‌سو با «المواعظ العددیة«، مهدى غلامعلى، عضو هیئت علمى دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث.

۶. پیامدهای نظریۀ تکامل و پاسخ‌های ایرانی: از طباطبائی تا مشکینی، دکتر سید حسن اسلامی، دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

۷. آیة ‏الله‏ مشکینى و اعتقادات دینى، رضا بابایى، نویسنده و پژوهشگر در حوزۀ معارف اسلامى.

۸. نخستین گام در فرهنگ اصطلاحات اصول فقه، محمّد هادى یعقوب‏ نژاد، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.

۹. اقدامى مهم در سامان‏ بخشى به علم فقه، محمّد هادى یعقوب‏ نژاد، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.

۱۰. نیم‏ نگاهى به «الفقه المأثور«، دکتر سید حسن اسلامى، دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب ـ محمّد مهدى خوش‏ قلب، دانش‏ پژوه سطح سه مركز تخصّصى اخلاق و تربیت اسلامى.

۱۱. ولایت فقیه در اندیشۀ سیاسی آیة الله مشکینی، علی اکبر عالمیان، محقق و پژوهشگر حوزه و دانشگاه: کارشناس ارشد اندیشه سیاسی و تاریخ و تمدن اسلامی، سطح چهار حوزه.

۱۲. موسیقی و غنا از دیدگاه آیة الله مشکینی، دکتر محمّد رضا بندرچی، استاد دانشگاه.

در جلد دوم کتاب، ده مقاله منتشر شده است:

۱. همگرایى سیاست و شریعت در زندگانى آیة ‏الله‏ مشکینى، فرید مدرّسى.

۲. سیرۀ اخلاقى و رفتارى آیة الله‏ مشکینى به روایت همراهان، محمّد مهدى خوش ‏قلب، دانش ‏پژوه سطح سه مركز تخصّصى اخلاق و تربیت اسلامى.

۳. جستارهایى از روش تربیتى آیة ‏الله‏ مشکینى، علی رضا فیض مشکینى، دانش‌آموخته حوزۀ علمیه قم، قاضى دادگسترى و برادرزاده آیة الله‏ مشكینى.

۴. انتشارات آیة الله مشکینی از حوزۀ علمیه در سال ۱۳۵۲، رسول جعفریان.

۵. خطبه‏ هاى جمعه آیة ‏الله‏ مشکینى، حجّت ذبیحى ‏فر خویى، كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث و دانش‏ آموخته حوزۀ علميه قم.

۶. کِلک مُشکین؛ بررسى آداب نامه‏ نگارى عالم ربّانى آیة الله مشکینى، عادل مولایى، دانش ‏پژوه سطح چهار حوزۀ علميه قم.

۷. کتاب‏شناسى آیة ‏الله‏ على مشکینى، محمّد امین ربانى.

۸. علما و محدّثان استان اردبیل، محمّد قنبرى، دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه قرآن و حديث.

۹. سه عارف و واعظ اردبیلى، على صدرایى خویى، نویسنده و پژوهشگر در حوزۀ تصحیح متون دینی.

۱۰. نگاهى به زندگى و آثار آیة ‏الله‏ میرزا ابوالحسن مشکینى اردبیلى، محمّد قنبرى، دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه قرآن و حديث.